Fra start til slut

Hvis det er første gang, virksomheden skal have fotograferet alle medarbejderne, kan det forekomme som en lidt uoverskuelig opgave. Vi har derfor lavet denne lille vejledning, som kort beskriver processen fra det indledende telefonmøde til leveringen af de færdige billeder.

Indledende telefonmøde

Vi tager en snak om, hvilken type billeder, I gerne vil have lavet, og om der er specielle ønsker i forhold til udseendet, navngivningen af de færdige billedfiler og leveringen af billederne (skal vi f.eks. sende dem til jeres kontakt hos et reklamebureau?). Vi kan ikke love at opfylde alle ønsker, men bestræber os på at hjælpe, så langt det er praktisk muligt.

Samtidig får vi så vidt muligt fastlagt, hvor og hvornår fotograferingen skal foregå, og evaluerer i den forbindelse om de foreslåede lokaler vil kunne bruges i praksis (vi skal bruge 4×6 meter frit gulv, et 220V stik og et lille bord). Vi har mulighed for at planlægge rækkefølgen og indkalde medarbejderne pr. e-mail til fotograferingen hvis I foretrækker det, eller I kan selv stå for udarbejdelsen af tidsplanen – det er helt op til jer.

Hvis vi ikke kan fastsætte en dato og et tidspunkt under telefonmødet, aftaler vi typisk to-tre potentielle datoer som vi laver en foreløbig reservation til jer på. Dette betyder, at vi ikke lover datoen ud til andre, uden at vi kontakter jer først. Den foreløbige reservation gælder i en uge, så I har god tid til at snakke med jeres bagland om, hvornår det passer bedst ind i alles kalender.

Efter telefonmødet fremsender vi en e-mail med en sammenfatning af det, vi har aftalt, samt en liste over de oplysninger, vi skal have fra jer, og en tidsfrist for, hvornår vi skal bruge oplysningerne.

Før fotograferingen

Et par dage før fotograferingen sender vi en e-mail til alle medarbejdere med tidspunkt og sted for deres fotografering, hvis det er os, der står for planlægningen af rækkefølgen. Hvis I selv står for planlægningen, sender vi en venlig reminder om, at det nok er ved at være tid for at informere medarbejderne, og bekræfter samtidig vores informationer om kontaktpersonen og den forventede mødetid og -sted på dagen for fotograferingen så eventuelle korrektioner kan ske inden vi står i døren.

På dagen for fotograferingen

Vi ankommer ca. en halv time før fotograferingens start og mødes med vores kontaktperson hos jer, hvorefter vi stiller udstyret op i det aftalte lokale og gør klar til fotograferingen.

Hvis I selv har stået for planlægningen af rækkefølgen eller hvis fotograferingen foregår som en stafet (medarbejderen henter den næste i rækken efter endt fotografering) er det vigtigt at alle er informeret om, hvordan I gerne vil have tingene til at forløbe, så vi holder processen kørende og ikke spilder medarbejdernes tid.

I forbindelse med fotograferingen kan medarbejderen se sine egne billeder, og er med til at udvælge de, der skal bruges – der er altså ingen overraskelser når man ser de færdige billeder, og det vil kun meget sjældent være nødvendig med en omfotografering.

Ved fotograferingens afslutning kontakter fotografen igen kontaktpersonen hos jer, og får bekræftet at der ikke er yderligere billeder, der skal laves, hvorefter der pakkes sammen og lokalet forlades i samme stand som det blev fundet. Fotografen kører herefter hjem og uploader alle billeder til vores centrale server, hvorfra der laves to sikkerhedskopier før billederne er klar til at blive færdigbehandlet.

Efter fotograferingen

VI færdigbehandler de udvalgte billeder og sender et link til de færdige billeder til de e-mail-adresser, vi har fået oplyst fra jer. Modtagerne kan klikke på en enkelt knap og hente alle billeder hjem i separate mapper, opdelt efter farve og størrelse. Som udgangspunkt leveres alle billeder i farve og sort/hvid, og i to udgaver til hhv. print og internet-brug, men specielle størrelser kan i de fleste tilfældes aftales uden nævneværdige ekstraomkostninger.

Sammen med linket til billederne sendes en elektronisk faktura til jeres bogholderi, typisk med betalingsbetingelsen netto 8 dage.

Hvis der er medarbejdere, der ikke kunne være til stede på dagen for fotograferingen, har de mulighed for at komme ind i vores studie og få lavet et billede med den samme opstilling, som vi anvendte i jeres lokaler, hvilket betyder, at det ikke vil være til at se forskel på billederne – hjemmeside og visitkort vil holde stilen på tværs af alle medarbejdere og afdelinger.

Efterfølgende fotograferinger

Vi har gemt alle oplysninger om jeres fotografering, så vi fremover kan levere billeder, der er identiske i udtryk, efterbehandling og navngivning, og på den måde gøre det endnu nemmere at gennemføre fremtidige fotograferinger.